FAQs Complain Problems

Official

फोटो नाम थर पद शाखा/उपशाखा/इकाइ/वडा इमेल सम्पर्क नं.
Kiran Prasad Dhakal Chief Administrative Officer कार्यालय प्रमुख 9852064111
बाबुराम बस्नेत अधिकृतस्तर आठौँ आर्थिक विकास शाखा baburambasnet9572@gmail.com ९८५२०७५३१६
Dhana Maya Rai Officer Eighth Level आर्थिक प्रशासन शाखा account@belbarimun.gov.np 9852020417
एलिना बस्नेत अधिकृतस्तर आठौँ सामाजिक विकाश शाखा basnetalina77@gmail.com 9842983397
ईन्द्रमणी कट्टेल अधिकृतस्तर छैठौँ बेलबारी नगर अस्पताल kattelindra986@gmail.com 9842648008
तारा भट्टराई न्यौपाने अधिकृतस्तर छैठौँ कानुन तथा विधायन उपशाखा bhattaraitara98@gmail.com 9842530337
सहदेव दास अधिकृतस्तर छैठौँ पशु सेवा उपशाखा 9842127323
मोहन प्रसाद नेपाल अधिकृतस्तर छैठौँ पशु सेवा उपशाखा 9842089172
सन्तोष बिश्वकर्मा जनस्वास्थ्य निरीक्षक (अधिकृत छैठौँ) स्वास्थ्य उपशाखा santoshpc22@gmail.com 9852041656
कुलानन्द यादव कविराज निरीक्षक आर्युवेद औषधालय yadavkulanand@gmail.com ९८५२०३५५८३
कमल घिमिरे वरिष्ठ वैध निरीक्षक आर्युवेद औषधालय 9842718189
झमक भट्टराई अधिकृतस्तर छैठौँ योजना अनुगमन तथा तथ्यांक व्यवस्थापन उपशाखा jhamakbhattarai@belbarimun.gov.np 9842044126
लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई अधिकृतस्तर छैठौँ १० नं. वडा कार्यालय bhattarailp1@gmail.com 9841600896
नरमाया रोक्का अधिकृतस्तर छैठौँ शिक्षा यूवा तथा खेलकुद उपशाखा rokkanaru44@gmail.com ९८६२१४१६३६
बाबुराम ढुंगाना अधिकृतस्तर छैठौँ ९ नं. वडा कार्यालय bdhungana727@gmail.com 9852050713
निर्मला कोइराला अधिकृतस्तर छैठौँ कृषि विकास उपशाखा koirala1995nirmala@gmail.com ९८४२२४०५३१
सन्तोष कडेल कृषि प्रसार अधिकृत कृषि विकास उपशाखा santoshkandel116@gmail.com ९८६७३०११३९
बालकृष्ण निराैला इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा bhangjayang@gmail.com ९८५२०७२६००
सुवास थापा कृषि प्रसार अधिकृत कृषि विकास उपशाखा subashthapa2015.ad@gmail.com ९८१३७४१२५७
Krishna Neupane Information Technology Officer सूचना प्रविधि उपशाखा ito@belbarimun.gov.np 9842402471
राम शंकर शाह इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा ramsnkr123@gmail.com 9823443214
बलराम गौतम सहायकस्तर पाचौँ लेखा उपशाखा babinyatri@gmail.com 9842029943
प्रकाशचन्द्र पौडेल नायव सुव्बा उद्योग तथा सहकारी व्यवस्थापन इकाई dear.poudel@gmail.com 9855052306
पुष्पराज अधिकारी सहायकस्तर पाचौँ ७ नं. वडा कार्यालय puspa.adhikari5568@gmail.com 9842254892
सीता रेग्मी सहायकस्तर पाचौँ २ नं. वडा कार्यालय sita60044@gmail.com ९८४२५१९८२५
प्रदिप आचार्य सहायकस्तर पाचौँ १ नं. वडा कार्यालय pradip.boy58@gmail.com 9842144885
रोसन दाहाल सहायकस्तर पाचौँ आर्थिक प्रशासन शाखा roshandhal2049@gmail.com ९८४५६०८६१३
ऐतराज नेपाली सहायकस्तर पाचौँ ६ नं. वडा कार्यालय aitarajnepali@gmail.com ९८४२१०८६८९
राजेन्द्र खतिवडा सहायकस्तर पाचौँ ५ नं. वडा कार्यालय me.rajendra1990@gmail.com ९८४३३७६५११
राजेश भट्टराई सहायकस्तर पाचौँ ४ नं. वडा कार्यालय rajesh.bhattarai2053@gmail.com 9842818933
अभिषेक राई सहायकस्तर पाचौँ ११ नं. वडा कार्यालय abhisek2045@gmail.com ९८४०७७६४८६
सीताराम बोहोरा प्रा.स. शिक्षा यूवा तथा खेलकुद उपशाखा bohorasusheel@gmail.com 9862516756
टेक नाथ रेग्मी सहायकस्तर पाचौँ ३ नं. वडा कार्यालय regmitn7@gmail.com ९८५२०८०१७४
चतुर्भुज माझी सहायकस्तर पाचौँ सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाई store@belbarimun.gov.np ९८५२०३४२५५
शुसिल सुबेदी सव.इन्जिनियर भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उपशाखा sushilsubedi100@gmail.com 9842028913
अलकचन खवास सहायकस्तर पाचौँ ७ नं. वडा कार्यालय 9842152447
कृष्ण कुमार चौधरी सहायकस्तर पाचौँ ६ नं. वडा कार्यालय
साल्गी भट्टराई सहायकस्तर पाचौँ प्रशासन उपशाखा salgee.bhattarai@belbarimun.gov.np 9842401947
सम्झना अर्याल स.म.वि.नि. महिला बालबालिका तथा लक्षितवर्ग समन्वय उपशाखा aryalsamjhana@gmail.com ९८४१०६३८४०
लोक बिक्रम श्रेष्ठ सि.अ.हे.व. (पाँचौ) स्वास्थ्य उपशाखा sthalok2042@gmail.com ९८२०७००१६९
अमित कुमार यादव सहायकस्तर पाचौँ कृषि विकास उपशाखा ameetyadav002@gmail.com ९८१४७६४६०१
विप्लप राजवंशी सव.इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा biploveraj24@gmail.com 9852063005
दयाराम आचार्य सव.इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा dayaram1412@gmail.com 9842142392
अजित महतरा सव.इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा ajeet.mahatara@gmail.com 9851075001
निर्मल रिजाल सव.इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा nirmalrijal09@gmail.com ९८४२२८४७३४
मुक्तीनाथ गौतम श्रोत सहायक शिक्षा यूवा तथा खेलकुद उपशाखा 9842341774
सरोज घिमिरे सहायकस्तर चौथोँ राजस्व उप-शाखा saroj.ghimire@belbarimun.gov.np 9842587053
वजरंग प्रसाद गुप्ता सहायकस्तर चौथोँ ३ नं. वडा कार्यालय gbajrang636@gmail.com ९८४२९५७०२३
ज्ञानदिप राई सहायकस्तर चौथोँ ९ नं. वडा कार्यालय raigyandip02@gmail.com ९८४२१९५८०३
अमृत खड्का सहायकस्तर चौथोँ ९ नं. वडा कार्यालय khadkamrit321@gmail.com 9861497120
अर्जुन कुमार बास्तोला सहायकस्तर चौथोँ ८ नं. वडा कार्यालय 9842129480
अजय विश्वकर्मा अ. सव. इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा bkajay2075@gmail.com 9860705432
चन्दना पोख्रेल अ. सव. इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा arryan.angel@gmail.com 9800929532
रबिन खड्का अमिन भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उपशाखा Rabinkd17@gmail.com 9848805242
राधेश्याम शाह स.कम्प्युटर अपरेटर ८ नं. वडा कार्यालय radhe80931@gmail.com 9842052400
दिनेश खड्का स.कम्प्युटर अपरेटर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा dineshkhadka.maharaji@gmail.com 9862187927
सुरेश कार्की स.कम्प्युटर अपरेटर ११ नं. वडा कार्यालय karkijis@gmail.com 9852020681
खगेन्द्र गौतम स.कम्प्युटर अपरेटर योजना अनुगमन तथा तथ्यांक व्यवस्थापन उपशाखा khagen45g@gmail.com 9842026527
केशब ढकाल स.कम्प्युटर अपरेटर ७ नं. वडा कार्यालय 9813717534
पारस पौडेल सहायकस्तर चौथोँ सूचना प्रविधि उपशाखा paraspoudel122@gmail.com ९८४३००६८०१
राजेन्द्र कुमार खवास अ. सव. इन्जिनियर ३ नं. वडा कार्यालय 9842330771
असिम पोख्रेल सहायकस्तर चौथोँ कानुन तथा विधायन उपशाखा ahsimpokhrel77@gmail.com 9852063303
यसोदा देवी दुलाल स.कम्प्युटर अपरेटर ६ नं. वडा कार्यालय yashodadulal2017@gmail.com 9852183863
रोष्ना भट्टराई स.कम्प्युटर अपरेटर ११ नं. वडा कार्यालय hrssna31@gmail.com 9805358674
लक्ष्मी फुदोङ स.कम्प्युटर अपरेटर १० नं. वडा कार्यालय laxmilimbu242@gmail.com 9815387136
योगेन्द्र गौतम अ. सव. इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा gautamdinesh691@gmail.com ९८५२०४५१३३
रचना लुइटेल अमिन भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उपशाखा rachana.lui@gmail.com 9862034682
गुणराज तिम्सिना अ. सव. इन्जिनियर सडक तथा पूवाधार विकास उपशाखा rajtimsina33@gmail.com 9842571111
जिवन राई स.कम्प्युटर अपरेटर १० नं. वडा कार्यालय 9829318384
सिता गुरागाई उद्यम विकास सहजकर्ता guragains77@gmail.com 9842210695
मोहन बहादुर विष्ट नगर प्रहरी सहायक निरिक्षक नगर प्रहरी वल इकाई ९८४२१२५३७५
आस्मा मण्डल खवास सहायकस्तर चौथोँ दर्ता चलानी तथा नागरीक सहायता इकाई 9742278675
तारा सुवेदी नेपाल सामाजीक परिचालक ३ नं. वडा कार्यालय tarasubedi2021@gmail.com 9842209499
रमिशा गौतम सहायक चौथो ४ नं. वडा कार्यालय ramishagautam002@gmail.com ९८१५३६००४४
शारदा अधिकारी सामाजीक परिचालक ४ नं. वडा कार्यालय adhikarisharada38@gmail.com ९८४२२०३५४९
अमर बहादुर धिमाल कार्यालय सहयोगी १ नं. वडा कार्यालय १ नं. वडा कार्यालय 9842141503
राजेन्द्र कुमार थारु कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी तथा नागरीक सहायता इकाई ९८४२०२३०५५
अभिषेक राई नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई 9810574337
चन्डिका धिमाल नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई 9814347629
इन्दीरा खवास नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई 9829354988
राधिका खवास कार्यालय सहयोगी प्रशासन उपशाखा 9869600803
जमुना कुमारी खवास कार्यालय सहयोगी बेलबारी नगर अस्पताल 9800964768
करुण चौहान (विष्ट) कार्यालय सहयोगी शिक्षा यूवा तथा खेलकुद उपशाखा 9808784784
डम्वर कुमारी गिरी कार्यालय सहयोगी १ नं. वडा कार्यालय 9811366796
रोशन माझी कार्यालय सहयोगी 9819064282
जिवन राई नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई ९८२७३७१३३५
युवराज सुनचेउरी सवारी चालक (हलुका) वारुणयन्त्र व्यवस्थापन इकाई ९८४२०५८८५२
सुरेन्द्र राई सवारी चालक (हलुका) वारुणयन्त्र व्यवस्थापन इकाई ९८१८९९४३२३
खेमराज धिमाल नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई ९८४४४०४७१६
मनोज कार्की नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई ९८०८२९१७४४
अभिषेक देवान नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई ९८०४०३३३४०
जीत बहादुर पोख्रेल नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई ९८२३३७१५३७
अर्पण धिमाल नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई ९८१७३१६७४१
सागर खवास नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी वल इकाई ९८१७३१६७४१
राज कुमार राई सवारी चालक (हलुका) सवारी चालक ९८५२०३१८३१
केशव अधिकारी सवारी चालक (हलुका) सवारी चालक ९८१७२४०६८२
राम प्रसाद सुवेदी सवारी चालक (हलुका) सवारी चालक ९८४२२२३२८७
लोकेन्द्र भण्डारी सवारी चालक (हलुका) सवारी चालक ९८५२०७६५१०
निर बहादुर खुलाल सवारी चालक (हलुका) सवारी चालक ९८४२०७६९०१
विना मल्लिक कार्यालय सहयोगी ९८२५०१४०१६

Pages