FAQs Complain Problems

Elected Officials

Photo Name Designation Email Phone Ward
दिल प्रसाद राई नगर प्रमुख dpthule246@gmail.com 021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला उप– प्रमुख neetu.thapakoirala@gmail.com 021-434920, Mob.9852034135
मणी बहादुर पुलमी मगर वडा अध्यक्ष manipulamimagar@gmail.com ९८५२०२१९५५ १ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष gurungkrishna2077@gmail.com 9852059031 २ नं वडा कार्यालय, लालभित्ति
योगेन्द्र प्रसाद सुवेदी वडा अध्यक्ष 9852056217 ३ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
चन्द्र ब. लिम्बु वडा अध्यक्ष 9819025617 ४ नं. वडा कार्यालय, बुधवारे
डिल्ली बहादुर कटुवाल वडा अध्यक्ष ९८०५३१५६९३ ५ नं. वडा कार्यालय, कसेनी
टेक बहादुर राई वडा अध्यक्ष raitekbahadur373@gmail.com 9852029099 ६ नं. वडा कार्यालय, सोमवारे
सुनिता चौधरी वडा अध्यक्ष 9863751559 ७ नं वडा कार्यालय, बाहुनी
धनपति गौतम वडा अध्यक्ष 9811307589 ८ नं वडा कार्यालय, राधानगर
सालिग्राम बस्नेत वडा अध्यक्ष ९८४२४३७४४९ ९ नं वडा कार्यालय, डाँगिहाट
गंगा बहादुर याखा वडा अध्यक्ष gangayakha16@gmail.com 9842045216 १० नं. वडा कार्यालय, भाउन्ने
विक्रम राई वडा अध्यक्ष ९८५२०५५५२३
चनद्र प्रकाश बस्नेत वडा सदस्य ९८५२०४५४७७ १ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
बावुराम खड्का वडा सदस्य ९८४२१३०७९२ १ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
सन्चमाया लिम्वु वडा सदस्य ९८४२४९६६१७ १ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
हेमादेवी विश्वकर्मा वडा सदस्य ९८१२३४६६३४ १ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
दिपेन्द्र खजुम लिम्बु वडा सदस्य ९८१९०७०७०० २ नं वडा कार्यालय, लालभित्ति
माधवराज निरौला वडा सदस्य ९८४२०३७४६२ २ नं वडा कार्यालय, लालभित्ति
मञ्जु रिजाल वडा सदस्य ९८१६३५४९२४ २ नं वडा कार्यालय, लालभित्ति
बुन्दु विश्वकर्मा वडा सदस्य ९८०७०२२९१९ २ नं वडा कार्यालय, लालभित्ति
चन्द्र बहादुर राई वडा सदस्य ९८४२०५९६९९ ३ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
भोगेन्द्र राई वडा सदस्य ९८६२०६०९०९ ३ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
विमला तामाङ्ग वडा सदस्य ९८६२१५६४१२ ३ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
तारा परियार वडा सदस्य ९८११७५६१०४ ३ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी
दिनेश कुमार सुवेदी वडा सदस्य ९८१५३१५६११ ४ नं. वडा कार्यालय, बुधवारे
दिनेश चौधरी वडा सदस्य ९८६२०६०९०९ ४ नं. वडा कार्यालय, बुधवारे
भिम कुमारी गुरुङ्ग वडा सदस्य ९७६२२२८७५६ ४ नं. वडा कार्यालय, बुधवारे
यसोदा मग्राती वडा सदस्य ९८१४३७५८१७ ४ नं. वडा कार्यालय, बुधवारे
भगवान चौधरी वडा सदस्य ९८०४३६६५८३ ५ नं. वडा कार्यालय, कसेनी
सुशान्त निरौला वडा सदस्य ९८१३५१५१०० ५ नं. वडा कार्यालय, कसेनी
सिता कुमारी गिरी वडा सदस्य ९८६०९९८८८५ ५ नं. वडा कार्यालय, कसेनी
याम कुमारी परीयार वडा सदस्य ९८१४३३४६९१ ५ नं. वडा कार्यालय, कसेनी
दिप कमल गच्छदार वडा सदस्य ९७४६८५८४३५ ६ नं. वडा कार्यालय, सोमवारे
राजेन्द्र खवास वडा सदस्य ९८११०८५३३३ ६ नं. वडा कार्यालय, सोमवारे
नीलम कुमारी राई वडा सदस्य ९७४५९१६८४२ ६ नं. वडा कार्यालय, सोमवारे
फगुनी कुमारी सरदार वडा सदस्य ९८००९६७१३७ ६ नं. वडा कार्यालय, सोमवारे
प्रेम प्रसाद तामाङ वडा सदस्य ९८५२०४८४२४ ८ नं वडा कार्यालय, राधानगर
तिलकराम खवास वडा सदस्य ९८१२३५७२६५ ८ नं वडा कार्यालय, राधानगर
रीता राजवंशी वडा सदस्य ९८१६३५५१९२ ८ नं वडा कार्यालय, राधानगर
मनिता नेपाली वडा सदस्य ९८११३९१६२७ ८ नं वडा कार्यालय, राधानगर
हर्क बहादुर धिमाल वडा सदस्य ९८६९८१३४४९ ९ नं वडा कार्यालय, डाँगिहाट
नेत्र बहादुर राजवंशी वडा सदस्य ९८१७३०१८३१ ९ नं वडा कार्यालय, डाँगिहाट
सिता चौधरी वडा सदस्य ९८१०५८२२८४ ९ नं वडा कार्यालय, डाँगिहाट
भक्त माया विश्वकर्मा वडा सदस्य ९८१७३६४१५५ ९ नं वडा कार्यालय, डाँगिहाट
शैलेन्द्र कुमार धिमाल वडा सदस्य ९८४२०९४१०६ १० नं. वडा कार्यालय, भाउन्ने
बसन्त कुमार धिमाल वडा सदस्य ९८०५३४९२७० १० नं. वडा कार्यालय, भाउन्ने
गीता गिरी वडा सदस्य ९८११०६५४८५ १० नं. वडा कार्यालय, भाउन्ने
टंक कुमारी विश्वकर्मा वडा सदस्य ९८०४३०२४४३ १० नं. वडा कार्यालय, भाउन्ने
इन्द्र कुमार राई वडा सदस्य ९८४२२६४२६३
नवराज बस्नेत वडा सदस्य ९८४२२२४४४९
पार्वती वस्नेत गौतम वडा सदस्य ९८१२३८०६०१
तारा दर्जी वडा सदस्य ९८२७३१०५३०