FAQs Complain Problems

Elected Officials

Photo Name Designation कार्यालय सम्पर्क नं. ईमेल ठेगाना
दिल प्रसाद राई नगर प्रमुख 021-434213, 9852046509 dpthule246@gmail.com
नितु थापा कोइराला उप– प्रमुख 021-434920, Mob.9852034135 neetu.thapakoirala@gmail.com
मणी बहादुर पुलमी मगर वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय ९८५२०२१९५५ manipulamimagar@gmail.com
कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय 9852059031 gurungkrishna2077@gmail.com
योगेन्द्र प्रसाद सुवेदी वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय 9852056217
चन्द्र ब. लिम्बु वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय 9819025617
डिल्ली बहादुर कटुवाल वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय ९८०५३१५६९३
टेक बहादुर राई प्रवक्ता / वडाध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय 9852029099 raitekbahadur32@gmail.com
सुनिता चौधरी वडा अध्यक्ष ७ नं. वडा कार्यालय 9863751559
धनपति गौतम वडा अध्यक्ष ८ नं. वडा कार्यालय 9811307589
सालिग्राम बस्नेत वडा अध्यक्ष ९ नं. वडा कार्यालय ९८४२४३७४४९
गंगा बहादुर याखा प्रवक्ता / वडाध्यक्ष १० नं. वडा कार्यालय 9842045216 gangayakha16@gmail.com
विक्रम राई वडा अध्यक्ष ११ नं. वडा कार्यालय ९८५२०५५५२३
चन्द्र प्रकाश बस्नेत वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय ९८५२०४५४७७
बावुराम खड्का वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय ९८४२१३०७९२
सन्चमाया लिम्वु वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय ९८४२४९६६१७
हेमादेवी विश्वकर्मा वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय ९८१२३४६६३४
दिपेन्द्र खजुम लिम्बु वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय ९८१९०७०७००
माधवराज निरौला वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय ९८४२०३७४६२
मञ्जु रिजाल वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय ९८१६३५४९२४
बुन्दु विश्वकर्मा वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय ९८०७०२२९१९
चन्द्र बहादुर राई वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय ९८४२०५९६९९
भोगेन्द्र राई वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय ९८१७३२०८०७
विमला तामाङ्ग वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय ९८६२१५६४१२
तारा परियार वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय ९८११७५६१०४
दिनेश कुमार सुवेदी वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय ९८१५३१५६११
दिनेश चौधरी वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय ९८६२०६०९०९
भिम कुमारी गुरुङ्ग वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय ९७६२२२८७५६
यसोदा मग्राती वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय ९८१४३७५८१७
भगवान चौधरी वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय ९८०४३६६५८३
सुशान्त निरौला वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय ९८१३५१५१००
सिता कुमारी गिरी वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय ९८६०९९८८८५
याम कुमारी परीयार वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय ९८१४३३४६९१
दिप कमल गच्छदार वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय ९७४६८५८४३५
राजेन्द्र खवास वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय ९८११०८५३३३
नीलम कुमारी राई वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय ९७४५९१६८४२
फगुनी कुमारी सरदार वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय ९८००९६७१३७
राम कुमार घिमिरे वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय ९७४२४८०८११
जिवन खनाल वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय ९८४२१२८३२२
तिर्था आचार्य वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय ९८६१९३३४७०६
विमला सरदार वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय ९८६७८८७४९२
प्रेम प्रसाद तामाङ वडा सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय ९८५२०४८४२४
तिलकराम खवास वडा सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय ९८१२३५७२६५
रीता राजवंशी वडा सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय ९८१६३५५१९२
मनिता नेपाली वडा सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय ९८११३९१६२७
हर्क बहादुर धिमाल वडा सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय ९८६९८१३४४९
नेत्र बहादुर राजवंशी वडा सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय ९८१७३०१८३१
सिता चौधरी वडा सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय ९८१०५८२२८४
भक्त माया विश्वकर्मा वडा सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय ९८१७३६४१५५
शैलेन्द्र कुमार धिमाल वडा सदस्य १० नं. वडा कार्यालय ९८४२०९४१०६
बसन्त कुमार धिमाल वडा सदस्य १० नं. वडा कार्यालय ९८०५३४९२७०
गीता गिरी वडा सदस्य १० नं. वडा कार्यालय ९८११०६५४८५
टंक कुमारी विश्वकर्मा वडा सदस्य १० नं. वडा कार्यालय ९८०४३०२४४३
इन्द्र कुमार राई वडा सदस्य ११ नं. वडा कार्यालय ९८४२२६४२६३
नवराज बस्नेत वडा सदस्य ११ नं. वडा कार्यालय ९८४२२२४४४९
पार्वती बस्नेत गौतम वडा सदस्य ११ नं. वडा कार्यालय ९८१२३८०६०१
तारा दर्जी वडा सदस्य ११ नं. वडा कार्यालय ९८२७३१०५३०
बद्री नारायण मण्डल कार्यपालिका सदस्य ९८४२२४७९८८
जाँचमान याख्खा राई कार्यपालिका सदस्य ९८४२०९९११५५
विजय तोलाङ्गी कार्यपालिका सदस्य 9807078939