FAQs Complain Problems

सम्पर्क

 

सम्पर्क ठेगानाः
बेलबारी नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय
बेलबारी, मोरङ
फोन\Fax. नं. ०२१- ४३४२५९  ०२१- ४३४२१३

शिक्षा शाखा ः ०२१- ४३४३९०
ईमेलः  info@belbarimun.gov.np

फेसबुक : https://www.facebook.com/belbarimunicpality/
वेभसाईटः belbarimun.gov.np

स्थानी लेखा नं. : २०१३६५४६१

Office Code : 801011304 
बेलबारी नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वा खाताः

Belbari NA.PA.(GA-1-1)-AANTARIK RAJ
2430100301010002

बेलबारी नगरपालिका धरौटी शाखा

Belbari NA.PA.(GA-3)-DHARAUTI ACCOU
2430100303000002

 

प्रमुख : ०२१-४३४२५९/९८५२०६४१११

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !