FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवह्यानको सूचना ।

ठेक्का नं.

दरभाउपत्र नाम

BM/MOR/W/SQ-3-2079-080

बेलबारी मवेसीहाटमा टहरा निर्माण

BM/MOR/W/SQ-4-2079-080

वडा नं. 7 र 8 मा कल्भर्ट निर्माण

BM/MOR/W/SQ-5-2079-080

वडा नं. ५ को सडक कालोपत्रेका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

धोखर जाने बाटो विकास बस्नेतको घर हुँदै दक्षिण स्कुल सम्म नाला सहित कालोपत्रे र कसेनी बजार चोक देखि दक्षिण जाने बाटो नाला सहित कालोपत्रे बेलबारी ५

IFB : BM/MOR/W/NCB-16-2079-080

 

Pages