FAQs Complain Problems

समाचार

Ward Circular

Image Documents
सुरक्षित नागरिक आवास संख्या एकिन गरी पठाउने सम्बन्धमा । 0
कर्मवारीहरुको विवरण सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको बारे । 0
कर्मचारी विवरण अध्यावधिक गरी पठाउने वारे । 0
समुदायमा आधारित पुनस्थापना सहजकर्ता सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 0
नगद प्रोत्साहनमा आधारीत हिउदे हाइब्रिड मकै खेती क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम २०७६ । 0
बेलबारी नगरपालिकाको कृषि बिकास शाखाको प्रस्ताव आव्हान । 0
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय,रेल विभागको जानकारी सम्बन्धमा । 0
बेलबारी नगरपालिका अन्तर्गत कृषि बिकास शाखा मार्फत ५०% अनुदानमा हाइब्रिड मकैको बिउ बितरण कार्यक्रम । 0
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । 0
कार्यपालिकाको निर्नय पठाईएको सम्बन्धमा । 0

Pages