बेलबारी नगरपालिका परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० मा भएको ब्यवस्था बमोजिम साविक बेलबारी गाविस र कसेनी गाविसको संयोजनबाट नेपाल सरकारको मिति २०७१ बैशाख २५ गते को निर्णय अनुसार यस बेलबारी नगरपालिकाको गठन गरिएको हो । पूर्व पश्चिम लोकमार्गको करिब ३ कि.मी.