बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

१० नं. वडा कार्यालय, भाउन्ने

Nepali
Population: 
५,६०६
Ward Contact Number: 
९८४२०४५२१६