बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

१ नं. वडा कार्यालय, बेलबारी

Nepali
Population: 
६९०९
Ward Contact Number: 
९८४२३७४५७४
वडा नं. १ का जनप्रतिनिधि, Elected Official of ward no. 1