सम्पर्क

सम्पर्क ठेगानाः
बेलबारी नगरपालिका कार्यालय
बेलबारी, मोरङ
फोन\Fax. नं. ०२१-५४५३४४
ईमेलः  belbarimunmorang@gmail.com
वेभसाईटः belbarimun.gov.np

प्रमुख : ०२१-५४५०३२/9852023971

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !