बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे ।

एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे

सम्पति धनिहरुमा अत्यन्त जरुरी सुचना ।

Planning Format

Pages