FAQs Complain Problems

बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, भरौट र बलौटे माटो कर संकलन गर्ने E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचनाको संशोधन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : २०७६/०५/१४

१ नं. प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूचि ५ बमोजिमको दररेट कायम भएको सूचना ।