FAQs Complain Problems

समाचार

अपाङ्गता परिपत्र

लाग्ने समय: 
नगर समन्वय समितिको निर्णय पछि प्रदान गरिने ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला बालबालिका तथा लक्षितवर्ग समन्वय उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित वडामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं निजका अभिभावक वा संरक्षकले अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा परिचय पत्र प्राप्तिका लागि सबै पुष्टायाई गर्ने कागजातहरु २ प्रति समावेश गरी निवेदन दिने

२.दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, उमेर, अपाङ्गता खुलेको लिखित प्रमाणित प्रतिलिपी, पासपोर्ट साइज (सम्भव भएसम्म अपाङ्गता देखिने गरी खिचिएको फोटो )

३. अपाङ्गगता भएको  चिकित्सकहरुको प्रमाण

४. नगर समन्वय समितिको निर्णय