FAQs Complain Problems

समाचार

उद्योग /व्यवसाय दर्ता

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
नगरसभाबाट पारित दर अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१.उद्योग/व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेमा