FAQs Complain Problems

समाचार

कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएकाको व्यवसाय दर्ता

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
नगरसभाबाट पारित दर अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

1.निवेदन

2.कम्पनी रजिष्ट्रारको प्रमाणपत्र