FAQs Complain Problems

जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रबर्द्धन सेवा

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
आयूर्वेद औषधालय
सेवा दिने कार्यालय: 
बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.विरामी सेवा लिन आएमा