FAQs Complain Problems

बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगर कार्यपालिका बैठक तथा आ.व. २०७४/०७५ को बार्षिक बजेट समिक्षा प्रस्तुती २०७५/०५/०१