FAQs Complain Problems

बजार अनुगमन समिति

१. कार्यलयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा / इकाई / डेक्सको प्रमुख                       संयोजक

२. सम्बन्धित विषयगत क्षत्रको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म)                                        सदस्य

३. स्थानिय प्रशासनको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म)                                                   सदस्य

४. स्थानिय सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) को प्रतिनिधि                                                सदस्य

५. उपभोक्ता हित संरक्षाणमा क्रयाशिल संस्था वा व्यक्तिहरु

मध्यबाट मनोनित एक जनासदस्य

६. उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म) एक जना                                 सदस्य

७. पत्रकार महासंङ / संचारकर्मी एक जना                                                                  सदस्य