FAQs Complain Problems

समाचार

बहाल कर

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
१० प्रतिशत
आवश्यक कागजातहरु: 

१.घरधनीसँग संझौताको कागजात

२.व्यवसाय प्रमाणपत्र