FAQs Complain Problems

समाचार

विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रकासित मितिः २०८०/१०/१२

प्रथम पटक प्रकासित मितिः २०८०/१०/१२

भीम बहादुर कार्कीको घर पश्चिम मुनाल जनपथ टोल हुँदै निनाम्बो चौकबाट केसलिया खोलाको बाटो कालोपत्रे, बेलबारी -११ (BM/MOR/W/NCB-05-2080/081)

विष्णपुर देखी माइनर नहर माथी दौलतपुर हुँदै सांग्ली इनार जोड्ने सडक कालोपत्रे, बेलबारी -७, (BM/MOR/W/NCB-06-2080/081 )

कदम चोक सांग्ली इनार जाने बाटो कालोपत्रे, बेलबारी -७ (BM/MOR/W/NCB-07-2080-081)