FAQs Complain Problems

बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बेलबारी नगरपालिका अन्तरगतका हाटबजारहरुको  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि कर अशुलीको लागि शिलब्न्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना