FAQs Complain Problems

बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

२०७५ का निर्णयहरु

बेलबारी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यलयमा साल २०७५ मा बसेको नगरकार्यपालिकाको वैठक र निर्णयहरु ।

Supporting Documents: