बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतको लिखित परिक्षा