बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

आर्थिक कारोवार बन्द रहने सम्बन्धमा ।