बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

आ.व. २०७५/०७६ तेस्रो त्रैमासिक