बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

एक नेपाली एक फलफूल विरुवा रोपण अभियान सम्बन्धमा ।