बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

औषधी सेवन गराई आफ्ना बाल बच्चालाई स्वास्थ्य राखौ