बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

खरिद दम्भौता गर्न आउने वारे , श्री सान्यो ईन्टरनेशनल प्र.लि. ।