बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगद प्रोत्साहनमा आधारीत हिउदे हाइब्रिड मकै खेती क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम २०७६ ।