बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगरकार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा