बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगरपालिकाको लागि सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्तिको नतिजा ।