बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बेलबारी कृषक समुह गठन गरि दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना