बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बेलबारी नगरपालिका सिमसार र पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान तथा संभाव्यता अध्ययन