बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगरपालिकाको बिबिध सेवा शुल्क दर

नगरपालिकाले सेवा ग्राहिहरुलाई बिभिन्न प्रकारका सेवा प्रदान गरे वापत लिने सेवा शुल्कको दर रेट ।