FAQs Complain Problems

बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगरकार्यपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको ऐन-२०७४

नगरकार्यपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको ऐन-२०७४