बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगर बिकास योजना २०७४-०७५ किताब २०७४।०९।२९ प्रथम नगर अधिबेशनबाट

नगर बिकास योजना २०७४-०७५ किताब २०७४।०९।२९ प्रथम नगर अधिबेशनबाट