FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
08/19/2019 - 13:04

स्थानीय पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क असुली सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

08/06/2019 - 19:53

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटो विक्री कर संकलन गर्ने E-BID ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी सूचना

07/19/2019 - 12:52

भाउन्ने किर्तिमान सडक, दोश्रो पटक प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

05/06/2019 - 12:09

वडा नं. ६ को सोमबारेबाट जरुवाटोली हुदै दुधापुल जाने कालोपत्रे सडक निर्माण

03/17/2019 - 12:29

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

12/30/2018 - 11:21

सडक मर्मत शिलबन्दी बोलपत्र दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

09/18/2018 - 16:29

ढुंगा, गिट्टी बाकुवा को स्थानिय तह निकासी शुल्क

09/02/2018 - 14:36

ढुग्ङा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल विक्री कर सम्बन्धमा

07/15/2018 - 16:50

कृषिजन्य वस्तुको निकासी कर आव्हानको सूचना

06/29/2018 - 13:26

पटके सवारीकर असुलको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्रवानको सूचना

06/19/2018 - 13:15

दोस्रो पटक प्रकाशित पशु, हाट बजार शिबन्दी आव्हानको सूचना

06/14/2018 - 13:48

फर्निचर तथा फर्निसिङ सामाग्री स्वीकृतीको आसयको पत्र

06/03/2018 - 21:33

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

06/03/2018 - 21:17

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गरीएको बारे ।

06/03/2018 - 21:11

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गरीएको बारे

Pages