FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
03/02/2020 - 11:22

सम्झौता गर्न आउने बारे । Shree Ma Om Birat Nirman Sewa

03/02/2020 - 11:20

सम्झौता गर्न आउने बारे । Kanepokhatri B & B Construction

03/02/2020 - 11:13

सम्झौता गर्न आउने बारे । Shlok Construction and Suppliers

02/21/2020 - 21:25

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

02/17/2020 - 17:27

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित २०७६।११।०५)

02/17/2020 - 10:08

सामुदायिक भवन निर्माण बेलबारी ७ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

02/13/2020 - 18:02

शिलबन्दी बाेलपत्र रद्धकाे सुचना

02/13/2020 - 14:26

भुलसुधार सच्याइएको सम्बन्धमा ।

02/12/2020 - 16:22

CC Camera Goods Supply & Installation खरिद कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

02/11/2020 - 17:51

प्राक्टिकल वेष्ट सोलुसन प्रा.लि. , आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारे ।

02/06/2020 - 15:04

शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता स्वीकृत गर्ने आसयको जानकारी । (मोरङ कन्स्ट्रक्शन)

02/06/2020 - 14:59

शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता स्वीकृत गर्ने आसयको जानकारी । (रोयल अटो)

01/23/2020 - 16:27

ठेक्का नं. BM/MOR/W/SQ-02-076/077 भुलसुधार सच्याइएको सम्बन्धमा ।

01/23/2020 - 15:46

रैझार कयर खाेला आर सिसि पुल निर्माण EBIDDING

01/21/2020 - 18:43

लोहन्द्रा नाका सडक निर्माणको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६।१०।०८)

Pages