FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
06/11/2021 - 14:05

श्री सृष्टिना कन्सट्रक्सन, सम्झौता गर्न आउने बारे ।

06/11/2021 - 14:00

Letter Of Intent

05/31/2021 - 16:16

श्री नेपाल पुर्वाधार कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. ली, सम्झौता गर्न आउने बारे ।

05/31/2021 - 16:12

श्री बलिया कन्ट्रक्सन, सम्झौता गर्न आउने बारे ।

05/24/2021 - 19:17

श्री किरातेश्वर जोशी-मिसन-जे. भी, सम्झौता गर्न आउने बारे।

05/13/2021 - 13:19

श्री सयपत्री मोरङ जे. भी. , सम्झौता गर्न आउने बारे।

05/13/2021 - 13:15

श्री सयपत्री मल्टिप्रपोज प्रा. लि. , सम्झौता गर्न आउने बारे।

05/13/2021 - 13:10

श्री ग्रो अर्गानिक कृषि प्रा. लि. , सम्झौता गर्न आउने बारे।

05/13/2021 - 13:08

श्री सिस्टिना कन्ट्रक्सन प्रा. लि. , सम्झौता गर्न आउने बारे।

05/13/2021 - 13:06

श्री रावा निर्माण सेवा, सम्झौता गर्न आउने बारे।

05/13/2021 - 13:04

सम्झौता गर्न आउने बारे।

05/02/2021 - 13:27

आशयको सुचना। ( Letter of Intent)

04/26/2021 - 14:05

विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना।

04/26/2021 - 14:04

आशयको सूचना।

04/12/2021 - 15:34

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

Pages