FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
05/25/2022 - 15:58

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

05/23/2022 - 14:52

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

05/23/2022 - 14:50

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

04/29/2022 - 14:49

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

04/29/2022 - 14:48

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

04/25/2022 - 13:20

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

04/25/2022 - 13:20

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

04/21/2022 - 15:50

दरभाउपत्रदाता स्विकृत गर्ने आशयको जानकारी।

04/13/2022 - 16:35

बोलपत्रदाता स्वीकृत गर्ने आसयको जानकारी ।

04/04/2022 - 15:45

श्री ओजस कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, श्री राम लक्ष्मण फार्मेसी सम्झौता गर्न आउने बारे ।

04/04/2022 - 15:44

श्री श्र्लोक कन्ट्रकसन एण्ड सप्लायर्स, सम्झौता गर्न आउने बारे ।

03/29/2022 - 14:34

Invitation for e-Bid Sealed Quotation.

03/29/2022 - 11:32

Invitation for e-Bid Sealed Quotation

03/29/2022 - 10:04

खुल्ला व्यामशालाका मेसिन,औजार खरिद कार्य सम्बन्धी सूचना।

03/28/2022 - 10:45

Invitation for Electronic National Competitive Bidding

Pages