FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०७९/०८० 09/14/2022 - 11:49

विज्ञापन प्रकाशनका लागि विद्युतीय माध्यमद्दारा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

09/13/2022 - 14:21

सम्झौता गर्न आउने बारे।

09/13/2022 - 14:21

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 09/09/2022 - 11:53

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

२०७९/०८० 09/06/2022 - 14:30

सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा।

२०७९/०८० 09/05/2022 - 12:29

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST(EOI)

२०७९/०८० 09/02/2022 - 13:37

बोलपत्रदाता स्वीकृत गर्ने आसयको जानकारी।

२०७९/०८० 09/02/2022 - 11:27

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हानको सूचना।

२०७९/०८० 08/31/2022 - 10:25

लोहन्द्रा खोला र चिसाङ खोलाको खोलाजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धि सूचना।

२०७९/०८० 08/28/2022 - 16:41

सम्झौता गर्न आउने बारे।

08/26/2022 - 15:34

सम्झौता गर्न आउने बारे।

08/26/2022 - 15:34

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 08/21/2022 - 10:06

दररेट सम्बन्धमा।

२०७९/०८० 08/18/2022 - 12:59

बोलपत्रदाता स्वीकृत गर्ने आशयको जानकारी।

08/18/2022 - 12:27

कम्प्युटर मर्मत र Electricity सम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि खरीद कार्य विवरण।

Pages