FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०७९/०८० 05/19/2023 - 15:18

सम्झौता गन आउने बारे र्एस एण्ड एस ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन, बुढीगंगा ३ मोरङ

२०७९/०८० 05/18/2023 - 11:14

घर भाडामा लगाउने सम्बन्धी बेलबारी नगरपालिकाको सूचना

२०७९/०८० 05/18/2023 - 11:12

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवह्यानको सूचना ।

२०७९/०८० 05/17/2023 - 09:51

बाहाल विटौरी कर संकलन सम्बन्धी सूचना

२०७९/०८० 05/13/2023 - 19:21

सडक बोर्ड बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना

२०७९/०८० 05/09/2023 - 08:59

महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी आशयको सुचना

२०७९/०८० 04/25/2023 - 17:33

Bid invitation for Supply and Delivery of Sanitory Pad

२०७९/०८० 04/24/2023 - 09:00

वडा नं. ५ को सडक कालोपत्रेका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७९/०८० 04/21/2023 - 11:12

बोराबाँध जुध्धमार्ग र डाँगी टोलको पुल देखि हल्दिवारी लोटसम्म कालोपत्रे बोलपत्र आवह्वानको सूचना

२०७९/०८० 04/18/2023 - 13:52

पारिजात मार्ग स्तरोन्नती कार्यका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 04/10/2023 - 15:38

प्रगती मार्ग स्तरोन्नती बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको जानकारी।

२०७९/०८० 04/05/2023 - 08:05

महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७९/०८० 04/04/2023 - 11:52

सडक मर्मत सम्बन्धी ठेक्काको बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७९/०८० 02/28/2023 - 15:32

बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०७९/०८० 02/28/2023 - 15:30

घरभाडामा लिने सम्बन्धी सूचना।

Pages