FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०८०/०८१ 10/29/2023 - 15:21

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 10/08/2023 - 17:07

श्री शिवजी कन्स्ट्रक्सन सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 10/01/2023 - 12:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०८०/०८१ 09/26/2023 - 09:31

पशु हाटबजार ट्रस टहरा निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 09/04/2023 - 17:11

श्री रणकाली माता कन्ट्रक्सन, सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 09/04/2023 - 17:10

श्री मकालु ईन्जिनियरीङ् कन्ट्रक्सन, सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 09/03/2023 - 15:13

सुचि दर्ता गरी स्पेसिफिकेसन सहित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । कृषि शाखा

२०८०/०८१ 08/29/2023 - 16:25

श्री मनिस कुमार झा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 08/28/2023 - 16:01

सिसि क्यामरा मर्मत सम्बन्धीत सुचना । दोस्रो पटक प्रकासित

२०८०/०८१ 08/27/2023 - 17:11

गौतम टायल्स एण्ड सेनिटरी सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 08/27/2023 - 17:10

श्री न्यू आईडोलीक कम्प्युटर सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 08/27/2023 - 15:20

श्री शिव दंगाल सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 08/26/2023 - 08:39

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आषयको सूचना । मिति २०८०।०५।०९

२०८०/०८१ 08/25/2023 - 14:14

सिसिक्यामरा मर्मतको ठेक्का स्थगन गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 08/25/2023 - 12:26

विज्ञापन कर असुलीको दोस्रो पटक प्रकासित सूचना । मिति २०८०।०५।०८

Pages