FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०७९/०८० 07/09/2023 - 13:14

मवेसी हाट बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना २०८०।०३।२४

२०७९/०८० 07/09/2023 - 13:13

सार्वजनिक सूचना प्रकासनका लागि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना २०८०।०३।२२

२०७९/०८० 07/09/2023 - 13:13

विज्ञापन कर असुली कार्यको दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सूचना २०८०।०३।२२

२०७९/०८० 07/09/2023 - 13:08

ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने सम्बन्धी सूचना (२०८०।०३।२१)

२०७९/०८० 07/05/2023 - 10:20

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित ।

२०७९/०८० 06/20/2023 - 10:00

आन्तरीक आयको सूचना सच्याएको सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 06/13/2023 - 00:00

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना ०२।३०

२०७९/०८० 06/07/2023 - 13:49

विज्ञापन प्रकासनका लागि विद्युतिय माध्यमद्वारा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

२०७९/०८० 06/06/2023 - 16:22

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना

२०७९/०८० 06/06/2023 - 14:19

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी दरभाउपत्रबोलपत्र आह्वानको सूचना ०२ २३

२०७९/०८० 06/06/2023 - 10:56

खुद्रा बिक्री मूल्य कायम गरिएको सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 06/02/2023 - 15:38

श्री धर्मराज कन्ट्रक्सन सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 05/30/2023 - 12:45

श्री सयपत्री मल्टिप्रपोज कम्पनी प्रा.लि. सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 05/23/2023 - 08:38

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना

२०७९/०८० 05/21/2023 - 17:42

सम्झौता गर्न आउने श्री प्रतिक विल्डर्स प्रा लि धरान ६

Pages