FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०८०/०८१ 03/26/2024 - 15:22

मुचुल्का । मिति २०८०।१२।१३ गते खोलिएको । ठेक्का नं. BM/MOR/W/NCB-18-2080-81

२०८०/०८१ 03/19/2024 - 11:54

Invitation for Sealed Quotation. (Date:2024-03-19)

२०८०/०८१ 03/18/2024 - 18:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषको सूचना । १३ १४ १७

२०८०/०८१ 03/17/2024 - 09:01

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । मिति २०८०।१२।०४

२०८०/०८१ 03/14/2024 - 00:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । मितिः २०८०।१२।०१

२०८०/०८१ 03/06/2024 - 14:10

विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

२०८०/०८१ 02/27/2024 - 09:44

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । मिति २०८०।११।१५ गते

२०८०/०८१ 02/23/2024 - 11:57

कृषि एपको सूचना स्थागत गरिएको सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 02/13/2024 - 19:07

विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना (मितिः २०८०।११।०१)

२०८०/०८१ 01/28/2024 - 09:03

चिसाङ् खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन विक्रीका लागि बोलपत्र आवह्यानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकासित मितिः २०८०/१०/१४

२०८०/०८१ 01/26/2024 - 10:10

विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकासित मितिः २०८०/१०/१२

२०८०/०८१ 01/26/2024 - 09:46

विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रकासित मितिः २०८०/१०/१२

२०८०/०८१ 01/08/2024 - 11:09

बेलबारी नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित डाँगीहाट सपिङ कम्प्लेक्स वहालमा लगाउने सम्बन्धि सूचना

२०८०/०८१ 01/03/2024 - 10:51

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना (मिति २०८०-०९-१८)

२०८०/०८१ 12/31/2023 - 07:19

औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीको दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आषयको सूचना

Pages