FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०७९/०८० 12/04/2022 - 15:52

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 11/24/2022 - 10:41

Invitation for e-Bid.

२०७९/०८० 11/16/2022 - 14:41

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना।

२०७९/०८० 11/16/2022 - 14:40

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०७९/०८० 11/15/2022 - 14:05

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना।

२०७९/०८० 11/15/2022 - 14:04

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना।

२०७९/०८० 11/15/2022 - 14:03

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 11/15/2022 - 14:02

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 11/14/2022 - 15:20

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 11/14/2022 - 13:31

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 11/14/2022 - 13:30

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 11/13/2022 - 14:16

विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना।

२०७९/०८० 11/07/2022 - 12:08

दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना।

२०७९/०८० 11/07/2022 - 12:05

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७९/०८० 11/06/2022 - 11:21

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

Pages