FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०८०/०८१ 08/24/2023 - 11:25

नगर अस्पतालको सफ्टवेर खरिद कार्यको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । मिति २०८०।०५।०७

२०८०/०८१ 08/17/2023 - 10:15

सिसिक्यामरासँग सम्बन्धित सामाग्रहीहरूको मर्मत सम्बन्धी सूचना । (मिति २०८०।०४।३२ )

२०८०/०८१ 08/17/2023 - 10:13

दरभाउपत्र प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिति २०८०।०४।३२ गते )

२०८०/०८१ 08/16/2023 - 09:01

आन्तरिक स्रोत असुली सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । तेस्रो पटक प्रकासित मिति २०८०।०४।३१

२०८०/०८१ 08/16/2023 - 08:58

Invitation for Bid for the Supply and Delivery of Stationery and Accessories

२०८०/०८१ 08/08/2023 - 21:53

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सुचना

२०८०/०८१ 08/08/2023 - 21:14

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सुचना ।

२०८०/०८१ 08/04/2023 - 09:19

कम्प्युटर तथा प्रिन्टरजन्य साथै विद्युतिय सामाग्रीको परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 07/25/2023 - 18:01

श्री अनुपमा भेटरीनरी औषधि पसल सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 07/18/2023 - 09:45

मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

२०८०/०८१ 07/17/2023 - 18:23

श्री वर्ड कम्युनिकेसन मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सम्झौता गर्न आउने बारे ।

२०८०/०८१ 07/17/2023 - 18:22

श्री एलिसा एड्भराटाइजिङ प्रा.लि. सम्झौता गर्न आउने बारे ।

२०८०/०८१, २०७९/०८० 07/10/2023 - 12:14

नदि / खोलाबाट श्रमजन्य प्रविधि / प्रकृयाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा विक्री गर्ने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

२०८०/०८१, २०७९/०८० 07/09/2023 - 13:18

कम्प्युटर तथा विद्युतिय सामाग्रीको मर्मतका लागि सेवा परामर्श सम्बन्धी सूचना २०८०।०३।२४

२०७९/०८० 07/09/2023 - 13:15

अस्पताल व्यवस्थापन प्रणाली खरिद / विकास सम्बन्धी सूचना ।२०८०।०३।२४

Pages