FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०७९/०८० 02/05/2023 - 16:40

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको जानकारी।

02/05/2023 - 16:40

बोलपत्र आव्हानको सूचना।

२०७९/०८० 01/27/2023 - 13:24

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 01/26/2023 - 20:01

बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०७९/०८० 01/25/2023 - 19:56

श्री पि.आर. कन्ट्रक्सन, कोशी गाउँपालिका ।  कार्यादेश दिइएको सम्बन्धमा।

२०७९/०८० 01/20/2023 - 12:08

दरभाउपत्रदाता स्विकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७९/०८० 01/02/2023 - 14:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७९/०८० 12/28/2022 - 12:34

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०७९/०८० 12/18/2022 - 10:54

बोलपत्रदाता स्विकृत गर्ने आशयको जानकारी।

२०७९/०८० 12/13/2022 - 11:45

विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना।

२०७९/०८० 12/11/2022 - 16:10

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०७९/०८० 12/04/2022 - 15:54

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 12/04/2022 - 15:54

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 12/04/2022 - 15:53

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 12/04/2022 - 15:53

सम्झौता गर्न आउने बारे।

Pages