FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
02/28/2022 - 11:53

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

02/26/2022 - 22:42

Invitation for Online Bids

02/23/2022 - 16:55

श्री सि.पि. एन ईन्फोसिस प्रा.लि, सम्झौता गर्न आउने बारे।

02/22/2022 - 10:51

आसयको सूचना

02/14/2022 - 16:55

दरभाउपत्रदाता स्वीकृत गर्ने आशयको जानकारी ।

02/14/2022 - 08:00

औषधी तथा औषधीजन्य मालसामाल खरिदको सूचना

02/11/2022 - 14:36

जेष्ठ नागरिक चौतराको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

02/11/2022 - 11:42

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

02/09/2022 - 11:19

खोलाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

02/07/2022 - 21:13

सम्झौता गर्न आउने बारे।

02/07/2022 - 16:52

दरभाउपत्रदाता स्विकृत गर्ने आशयको सूचना।

01/31/2022 - 07:35

श्री आर.के ट्रेडर्स, सम्झौता गर्न आउने बारे ।

01/31/2022 - 07:14

श्री ए.बि सप्लायर्स, सम्झौता गर्न आउने बारे ।

01/29/2022 - 16:30

ट्यावलेट खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

01/23/2022 - 11:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना ।

Pages