FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
04/12/2021 - 15:32

विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना।

04/01/2021 - 12:53

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

04/01/2021 - 12:50

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Invitation for Online Bids for Supply of Australian Boer Goats)

04/01/2021 - 12:47

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

03/21/2021 - 16:46

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना।

02/08/2021 - 10:55

ढुङ्गा, गिटी/ मिक्स गिटी, वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा विक्रि गर्ने कार्यको E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचना।

02/03/2021 - 13:33

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

01/30/2021 - 15:49

आसय को सूचना ।

01/26/2021 - 10:51

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।

01/22/2021 - 18:09

ढुङ्गा, गिटी/ मिक्स गिटी, वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा विक्रि गर्ने कार्यको E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ७ दिने सूचना

01/15/2021 - 15:34

आर्थिक प्रस्ताब खोलिने बारे सूचना ।

01/15/2021 - 13:45

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

01/13/2021 - 21:30

सम्झौता गर्न आउने वारे

01/06/2021 - 11:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

12/31/2020 - 10:50

बेलबारी नगरपालिका वडा नं.९ स्थित डााँगीहाट सपिङ कम्प्लेक्स वहाल (भाडा) मा लगाउने सम्बन्धी सूचना।

Pages